In de lessen vertalen we de eeuwenoude kennis van de yogaleer naar het leven van nu. Daardoor kun je yoga gaan integreren in je eigen leven en praktisch toepassen in allerlei dagelijkse situaties. Tijdens een lastige vergadering bijvoorbeeld, of op momenten dat je heel wat ballen hoog moet zien te houden. Maar ook gewoon tijdens een rustige strandwandeling. Of in de rij bij de kassa van de supermarkt.

In het 1e jaar leer je de basis van yoga kennen en ligt de focus met name op de yogahoudingen. Daarnaast leer je meer met je aandacht ´naar binnen te gaan´. Je gaat meer voelen, ervaren en komt in je kracht te staan. Ook leg je de basis voor zelfinzicht en zelfzorg: je leert jezelf beter kennen en accepteren. Je ontdekt hoe je beter voor jezelf kunt zorgen en raakt gemotiveerd dat ook werkelijk te doen. Op een prettige manier ontwikkel je discipline van binnenuit.

In het 2e jaar ga je door middel van ademhalingsoefeningen en intensieve yogahoudingen nog meer met je aandacht naar binnen toe. Hierdoor zullen blokkades en eventuele spanningen in je lichaam verdwijnen. Met als resultaat dat je je meer ruimte krijgt voor nieuwe dingen in je leven. Je kunt jezelf beter dragen en staande te houden. Er is dit jaar veel aandacht voor je emoties. Je merkt dat je al beschikt over meer rust en discipline om thuis yoga te beoefenen.

In het 3e jaar maak je vanuit de ontstane ruimte de eerste stappen naar buiten. Je gaat een duidelijker richting geven aan je leven: wat bevalt je, in je relaties, werk, vriendschappen, en wat zou je willen veranderen? Hoe kun je je leven lichter maken? In dit jaar ligt de nadruk op rust en mediteren en leer je hoe je meditatief in yogahoudingen staan, bijvoorbeeld door mantra´s of ademhalingsoefeningen.

In het 4e jaar heb je alle stappen van Raja yoga doorlopen en ga je een en ander op een duurzame manier verankeren. Je bezit zelfkennis en weet welke richting je op wilt in het leven. Je kunt yoga een plaats geven in je dagelijks leven. Misschien wil je wel yogadocent worden, om je opgebouwde kennis en ervaring te delen met anderen. Wat het ook is, je kunt het nu gaan realiseren.

De rode draad door de hele opleiding

Yogahoudingen/asanas: 90 minuten
Pranayama oefeningen: 15 minuten
Meditatie: 30 minuten
Theorie: 30 minuten
Ontspanningsoefeningen: 15 minuten