Annemiek LatourYOGA filosofie – 50 HOURS

15-19 juni Moon Yoga Club in Bergen

In de lessen vertalen we de eeuwenoude kennis van de yogaleer naar het leven van nu. Daardoor kun je yoga gaan integreren in je eigen leven en praktisch toepassen in allerlei dagelijkse situaties. Tijdens een lastige vergadering bijvoorbeeld, of op momenten dat je heel wat ballen hoog moet zien te houden. Maar ook gewoon tijdens een rustige strandwandeling. Of in de rij bij de kassa van de supermarkt.

We gaan in deze vijfdaagse Yoga filosofie opleiding hiervoor kijken naar de 8 stappen van Patanjali.

Patanjali (2000 jaar geleden) wordt gezien als de stichter van de Raja Yoga. Hij verzamelde de yogaleringen, die vele eeuwen mondeling waren doorgegeven en stelde deze op schrift voor zijn studenten. Raja Yoga, ofwel, de ‘Koninklijke Wetenschap van de Ziel’ is het juiste gebruik van het denkvermogen en het benutten daarvan door de ziel.

In de tweede Sutra van deel I wordt aangegeven wat Yoga is: Yogás citta-vrtti-nirodhah – Yoga is het stopzetten van de veranderingen van het denken. De Yoga Sutra’s helpen je om je gedachten onder controle te krijgen en de staat van samadhi te bereiken. Dit is te bereiken door:

Het Achtvoudige Pad

1. Yama – Morele weigeringen. Onthoudingen. De don’t’s van de yoga.
2. Nyama’s – Morele idealen. Deze helpen je om zelfbewust te worden, je gedachten en emoties beter onder controle te krijgen. De do’s van de yoga.
3. Asana’s – De fysieke yogahoudingen. Hatha Yoga.
4. Pranayama -Het sturen van je energie door je lichaam. In de Hatha Yoga doen we dit dmv de ademhaling. Bij de Raja Yoga dmv het mentaal sturen van je energie.
5. Pratyahara – De energie terugtrekken uit de zinnen, dwz dat je leert je gedachten op één punt te richten.De één-punts gerichtheid.
6. Concentratie.
7. Meditatie.
8. Samadhi – Contemplatie.

Waarom is het achtvoudige pad van Patanjali zo actueel?

Vrrti’s zijn de wervelingen, de gedachtenkronkels. Er is onrust in je hoofd, dit zorgt er voor dat je je moeilijk kan concentreren of contact kan maken met jezelf. Je denken gaat alle kanten op en je bent een slaaf van je emoties. Door de yoga en het onder controle brengen van je gedachten, zal je merken dat je rust in je hoofd krijgt en dat je intuïtie beter wordt. Je weet intuïtief welke keuzes goed voor je zijn.
Zelfstudie helpt om te begrijpen wat er met jou gebeurt en helpt je om te veranderen. Patanjali legt in zijn geschriften uit hoe je dat het beste kunt doen.

Wat leer je?
 • yama’s en de niyama’s de do’s en dont’s van de yoga. Deze gaan we ook gebruiken in de yogahoudingen, korte meditatietechnieken en zelfreflectie.
 • Sutra 46
  Sthira-sukham āsanam – De lichaamshouding moet vast en evenwichtig en gemakkelijk zijn.
 • Sutra 47
  Prayatna-saithilyānanta –samāpattibhyām – Door verslapping van de inspanning en door meditatie op het “Eindeloze” (gaat men de lichaamshouding beheersen).
 • Sutra 49
  Tasmin sati śvāsa-praśvāsayor gativicchedaḥ prāṇāyāmaḥ- Als dit voltooid is, (volgt) Pranayama, dat is adembeheersing, het ophouden van in-en uitademing.
 • Sutra 50.
  Bāhyābhyantara-stambha-vṛttir deśakāla-saṅkhyābhiḥ paridṛṣṭo dīrghasūkṣmaḥ- (Het is in) uitwendige, inwendige of plotseling tot stilstand gebrachte wijziging; wordt gereguleerd door plaats, tijd en getal, (en wordt hoe langer hoe) langduriger en subtieler.
 • Een goede ademhaling is vaak niet vanzelfsprekend: de adem reageert op wat er gebeurt in het leven. Wanneer er sprake van een stress situatie is zal de adem hierop reageren. Zowel bij stress van binnen uit: (denken en gedachtestroom) als bij stress van buiten uit: (druk op het werk, prestatiedruk). De ademhaling beïnvloedt alle lichaamsfuncties. Bij een inademing zetten de aderen van het lichaam uit en bij een uitademing ontspannen deze. Als de adem te oppervlakkig is en de uitademing te kort kan het bloed niet voldoende uit de aderen terugstromen. Door een slechte houding ontstaat er stagnatie in het lichaam en kan de adem kan niet meer vrij door het lichaam stromen.
 • Sva-viṣayāsamprayoge citta-svarūpānukāra ivendriyāṇāṁ pratyāhāraḥ- Pratyahara of abstractie is, als het ware, de nabootsing door de zintuigen van het denkvermogen door zich terug te trekken, los te maken, van hun objecten.
 • Sutra 55
  Tataḥ paramā vaśyatendriyāṇām- Dan volgt de hoogste heerschappij over de zinnen.
 • Pratyahara is de richting van de zintuigen veranderen.
 • Beheersing en terugtrekking van de zinnen, zoals een schildpad die zijn kop, staart en vier poten terugtrekt binnen zijn schild.
 • Ogen kijken naar buiten, oren horen, smaak, reukzin en tastzin. Pratyahara is een proces dat langzaam en geleidelijk verloopt, je leert steeds meer je aandacht naar binnen te richten.
Na afloop:

-> uitgebreide kennis over de yoga filosofie: Het Achtvoudige Pad van Patanjali
-> meer inzicht over jezelf
-> rustiger in het denken en zuiveren van het lichaam
-> Door meditatie kom je meer in rust, ben je in staat om boven je denken uit te stijgen en weet je een bepaalde situatie sneller te accepteren of te veranderen. waardoor je je beter kunt concentreren en beter contact kunt maken met jezelf. Je intuïtie wordt sterker.

Docent: Annemiek Latour

Heeft meer dan 20 jaar ervaring als yoga en meditatie docent en Is de eerste vrouwelijke yogameester (Yogacharya) in Nederland. Tevens is ze oprichtster van Raja Yoga opleiding Nederland waar ze de yoga, meditatie en bijscholingen lessen verzorgt. Annemiek geeft les op een praktische en nuchtere manier en weet de eeuwenoude yogakennis in het hier en nu te plaatsen. Haar missie is om yogadocenten van alles stromingen ondersteuning te bieden in het lesgeven. En al haar ervaring en kennis door te geven aan yogadocenten, zodra die het op hun beurt ook dit weer kunnen doorgeven en gebruiken in het dagelijks leven en hun lessen.

Kosten en praktische informatie:
Raja Yoga Opleiding Annemiek Latour
Datum: Maandag 15 juni: 12.00-18.00 uur
Dinsdag 16 juni: 12.00-18.00 uur
Woensdag 17 juni: 12.00-18.00 uur
Donderdag 18 juni: 12.00-18.00 uur
Vrijdag 19 juni: 12.00-18.00 uur
Docent: Annemiek Latour – Yoga Charya
Locatie: Moon Yoga Club, Prins Hendriklaan 7, 1862 EK Bergen (NH)
Info: yogaopleiding@gmail.com
Website Moon Yoga Club: https://moonyogaclub.com/products/yoga-filosofie-50-uur
Kosten: € 475,-
  inschrijven via e-mail  inschrijven via webshop 
Voorwaarden: Voor alle bijscholingscursussen gelden de algemene voorwaarden, welke te lezen zijn op deze pagina: Algemene voorwaarden van de Professionele Bijscholingen.
Vereniging Raja Yoga Nederland
ERKENDE OPLEIDING