Klachtenprocedure

Klachtenprocedure: Yoga Opleiding Nederland doet haar best om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht je desondanks niet te tevreden zijn, dan kun je je klacht aan ons mededelen. HIER GAAN WIJ MET DE GROOTST MOGELIJKE ZORGVULDIGHEID EN VERTOUWELIJKHEID OM, EEN KLAGER DIENT ZICH TE HOUDEN AAN DE VOLGORDE VAN DE KLACHTENPROCEDURE.
Indienen van een klacht:
1. De klacht dient te worden ingediend bij het secretariaat van het Yoga opleiding Nederland  via email: yogaopleiding@gmail.com.
De medewerkers van het secretariaat beoordelen de klacht en lossen deze indien mogelijk op binnen vier weken. Mocht de procedure langer duren, dan word de klager daarvan op de hoogte gebracht met een indicatie van de te verwachten termijn. De klacht wordt geregistreerd middels een klachten-registratieformulier. De administratie van de klacht wordt bewaard en geregistreerd voor een termijn van 1 jaar. De klacht kan alleen tijdens de opleiding worden ingediend. En niet achteraf.
2. Als het secretariaat een klacht niet kan oplossen, wordt deze overgedragen aan de beroepsvereniging Yoga Nederland. Deze beslist of er een persoonlijk gesprek moet komen met de klager of dat de klacht via email kan worden opgelost. 
3. Als de beroepsvereniging de klacht niet kan oplossen, dan wordt de klacht overgedragen aan de mediator: dhr drs. Wilko Vriesman, deze uitspraak is bindend voor Yoga Opleiding Nederland en eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld.