Klachtenprocedure: Raja Yoga Opleiding doet haar best om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht je desondanks niet te tevreden zijn, dan kun je je klacht aan ons mededelen. HIER GAAN WIJ MET DE GROOTST MOGELIJKE ZORGVULDIGHEID EN VERTOUWELIJKHEID OM, EEN KLAGER DIENT ZICH TE HOUDEN AAN DE VOLGORDE VAN DE KLACHTENPROCEDURE.
Indienen van een klacht:
1. De klacht dient te worden ingediend bij het secretariaat van het Raja Yoga opleiding via email: yogaopleiding@gmail.com.
De medewerkers van het secretariaat beoordelen de klacht en lossen deze indien mogelijk op binnen vier weken. Mocht de procedure langer duren, dan word de klager daarvan op de hoogte gebracht met een indicatie van de te verwachten termijn. De klacht wordt geregistreerd middels een klachten-registratieformulier. De administratie van de klacht wordt bewaard tot twee jaar na afhandeling van de klacht.
2. Als het secretariaat een klacht niet kan oplossen, wordt deze overgedragen aan de beroepsvereniging Raja Yoga Nederland. Deze beslist of er een persoonlijk gesprek moet komen met de klager of dat de klacht via email kan worden opgelost.
3. Als de beroepsvereniging de klacht niet kan oplossen, dan wordt de klacht overgedragen aan de mediator: dhr drs. Wilko Vriesman, deze uitspraak is bindend voor beide partijen en eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld.