Nieuw in Nederland:
Rijkserkenning als yoga instructeur!

Meer verdieping in je vak met een didactische specialisatie!
Op 4 september 2020 is het zo ver, we starten in Amsterdam met een Yoga Didactiek Opleiding. Nieuw in zijn soort en een echte aanvulling voor jou als yogadocent. De opleiding bestaat uit 8 praktijkdagen waarbij de verbreding van je kennis, de vergroting van erkenning aan je yogadocentschap, meer verdieping en professionaliteit en ook nog eens een specialisatie in de didactiek van het lesgeven in yoga. Na afloop van deze bijscholing mag jij je een rijksgecertificeerd yoga instructeur noemen en kun je een Keurmerk krijgen door lid te worden van Bodymind Fit Platform, onderdeel van het NOC-NSF. Wij vinden het succes van elke yogadocent belangrijk daarom denken we dat deze opleiding geschikt is voor elke yogadocent en dat het een ieder verder op weg kan helpen. Echter geldt voor deze opleiding wel een aanwezigheidsverplichting, het is dus belangrijk dat je deze 8 dagen dus ook echt aanwezig kunt zijn. Natuurlijk kan het voorkomen dat er onverwachts iets gebeurd waardoor het je niet goed uitkomt, in dit geval zoeken we uiteraard samen naar een passende oplossing!
Gedurende de opleiding leer je hoe je meer diepgang kunt geven aan je cursisten, we gaan aan de slag om lesplannen te maken. Daarnaast maken we een jaarplanning zodat je een duidelijke opbouw in je lessen aan kunt bieden, denk hierbij aan meditatie en ademhalingsoefeningen. De lesdoelen bespreken we om te kijken hoe we kunnen zorgen voor voldoende afwisseling als het gaat om een mentaal doel, een fysiek doel en een emotioneel doel. We kijken hoe je je als yogadocent verder kunt ontwikkelen en hoe jij je op persoonlijk vlak wilt ontwikkelen. Als laatste leer je hoe je een activiteit organiseert en hoe je dit het beste onder de aandacht brengt.

Mijn naam is Annemiek Latour en ik heb ruim 20 jaar ervaring in het vak. Als meester in de yoga wil ik yogadocenten graag samenbrengen. Het is mijn doel om een rijkserkende yoga opleiding aan te bieden zodat het vak yogadocent een mooie plaats binnen de maatschappij krijgt.

Deze bijscholing heeft 8 praktijkdagen op de vrijdag 10.00-16.00 uur

4/9, 25/9, 23/10, 13/11 2020 en 22/1, 12/2, 19/3 en zaterdag 17 april 2021

Na afloop heb je een rijkserkend diploma waarna je meteen lid kunt worden van het Bodymind Fit platform (een innovatie project gesubsidieerd door het NOC-NSF) waar  je je kunt laten registeren als geregistreerd en erkend docent met Keurmerk.

In de opleiding worden de volgende competenties onderwezen en getoetst:
3.1 Het zelfstandig geven van trainingen en yogalessen
3.3 Het zelfstandig organiseren van een event, workshop
3.4 Het aansturen van assistenten

Klik hier om je direct aan te melden!


 

Annemiek Latour - YogacharyaWat gaan we doen?

 • Lesplannen maken:  Hoe ga je meer diepgang aanbieden aan je cursisten.
 • Jaarplanning maken, door een jaarplanning te maken heb je een duidelijke opbouw in je lessen zoals, opbouw in de meditatie, ademhaling, asana’s. Waar wil je naar toe werken met je cursisten
 • Lesdoelen maken voor je cursisten zowel fysiek doel, mentaal doel, emotioneel doel
 • Geven van lessen, hoe kun jeje daarin ontwikkelen welke lesstijlen zijn er?
 • Persoonlijk ontwikkelingsplan, waar wil je op persoonlijk vlak aan werken?
 • Organiseren van activiteiten – open dagen/workshop’s, evenementen. Hoe maak je een goede opbouw hierin, hoe zorg je dat jouw evenement onder de aandacht komt.
 • Aansturen van een assistent, hoe ga je mensen begeleiden die jouw helpen in je lessen? Bijv. aankomende yogadocenten.
Lesdagen en tijden: Vrijdag 1x per maand, start: september t/m juni
10.00 – 16.00 uur, in Amsterdam de Yogakerk:
op 4 september, 25 september, 23 oktober, 13 november 2020 en 22 januari, 12 februari, 19 maart en zaterdag 17 april 2021.   Examen: in juni (ovb)
Kosten: € 1089,- incl. examengeld
Thuisuren: 36 uur
Instroomeisen: Alle stromingen welkom,
minimaal 300 uur yogaopleiding je kunt verschillende opleidingen bij elkaar voegen ( 100h yin, 150h rajayoga enz..)
Algemen Voorwaarden: Download als PDF
Opgeven: yogaopleiding@gmail.com

Download documenten:


Data, lestijden en pauzes:

8 lesdagen van 10.00 – 16.00 uur
10.00 – 12.30 les
12.30 – 13.00 pauze
13.00 – 16.00 les

Lesdagen:
4 september: Thema: portfolio, persoonlijke yogadoelen maken, jaarplanning, persoonlijk ontwikkelingsplan schrijven
25 september: Thema: Yogahoudingen begeleiden en corrigeren ,  – lesopbouw
23 oktober : Blessure preventie , opbouw asana’s , verdieping aanbrengen in de asana’s.
13 november Verschillende Lesplannen maken met thema’s,  warming-up, lesinhoud, organiseren van een evenement
22 januari: Didactiek oefenen in lesgeven, opbouw meditatie, opbouw adem, opbouw maken van de ademhaling, maken van een jaarplanning
12 februari: Uitwerken verschillende lesplannen, bedrijfsplan maken
19 maart: Didactiek lesgeven en portfolio beoordeling, thema : Evalueren en feedback vragen in je lessen
zaterdag 17 april : Oefenen praktijk examen

Het examen bestaat uit het inleveren van een portfolio waarin je tijdens de opleiding wordt begeleid.
En een praktijk examen in het geven van een yogales. Ook hier wordt je in begeleid tijdens de gehele opleiding.


De volgende onderdelen krijg je les in en wordt je op getoetst:
Kerntaak 3.1:
Geven van lessen
3.1.1 Informeert en betrekt beoefenaars van yoga en ouders/derden

3.1.2 Begeleidt beoefenaars van yoga tijdens lessen

3.1.3 Bereidt lessen voor

3.1.4 Voert uit en evalueert lessen

Kerntaak 3.3:
Organiseren van activiteiten
3.3.1 Begeleidt beoefenaars van yoga bij activiteiten

3.3.2 Bereidt activiteiten voor

3.3.3 Voert uit en evalueert activiteiten

Kerntaak 3.4:
Aansturen van sportkader
3.4.1 Informeert assisterend sportkader

3.4.2 Geeft opdrachten aan assisterend sportkader

3.4.3 Begeleidt assisterend sportkader


Kerntaak 3.1: Geven van lessen
Werkprocessen bij kerntaak 3.1 Beheersingscriteria Resultaat
3.1.1
Informeert en betrekt beoefenaars van yoga en ouders/derden;
 • Informeert en betrekt beoefenaars van yoga bij verloop van de lessen;
 • Stimuleert sportief en respectvol gedrag;
 • Gaat sportief en respectvol om met alle betrokkenen
 • Adviseert beoefenaars van yoga over materiaal, voeding en hygiëne;
 • Maakt afspraken met beoefenaars van yoga en ouders/derden;
 • Komt afspraken na;
 • Bewaakt waarden en stelt normen;
 • Besteedt aandacht aan het voorkomen van blessures bij de beoefenaars van yoga;
 • Handelt in geval van een noodsituatie/ongeluk;
 • Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie.
 • De waarden en normen zijn bekend en worden gerespecteerd;
 • De omgang is sportief en respectvol.
3.1.2
Begeleidt beoefenaars van yoga tijdens lessen
 • Houdt rekening met persoonlijke verwachtingen en motieven van beoefenaars van yoga;
 • Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert beoefenaars van yoga;
 • Benadert beoefenaars van yoga op positieve wijze;
 • Past de omgangsvormen en taalgebruik aan de belevingswereld van de beoefenaars van yoga aan;
 • Treedt op als een beoefenaar van yoga zich onsportief gedraagt;
 • Treedt op bij onveilige sportsituaties;
 • Zorgt dat beoefenaars van yoga zich aan de (spel)regels houden;
 • Houdt zich aan de beroepscode;
 • Vertoont voorbeeld gedrag op en rond de sportlocatie.
 • De begeleiding sluit aan bij de beoefenaars van yoga.
3.1.3
Bereidt lessen voor
 • Analyseert beginsituatie gericht op beoefenaars van yoga, omgeving en zijn eigen kwaliteiten als yoga instructeur;
 • Bouwt het jaarplan (chrono)logisch op;
 • Stemt jaarplan af op niveau van de beoefenaars van yoga;
 • Formuleert doelstellingen concreet;
 • Beschrijft evaluatiemethoden en –momenten;
 • Werkt passend binnen het jaarplan lessen uit;
 • Baseert de lesvoorbereiding op het jaarplan;
 • Verwerkt evaluaties in de lesvoorbereiding;
 • Stemt de lesinhoud af op de mogelijkheden van de beoefenaars van yoga;
 • Kiest voor een verantwoorde lesopbouw.
 • De les draagt bij aan het realiseren van doelen op langere termijn (=jaar of cursus).
3.1.4
Voert uit en evalueert lessen
 • Stemt de lesinhoud af op de omstandigheden;
 • Doet oefeningen op correcte wijze voor of maakt gebruik van goed voorbeeld;
 • Geeft feedback en aanwijzingen aan beoefenaar van yoga op basis van analyse van de uitvoering;
 • Leert en verbetert techniek van beoefenaars van yoga;
 • Maakt zichzelf verstaanbaar;
 • Organiseert de les efficiënt;
 • Houdt de aandacht van de beoefenaars van yoga vast;
 • Evalueert proces en resultaat van de les;
 • Reflecteert op het eigen handelen;
 • Vraagt feedback;
 • Verwoordt eigen leerbehoeften.
 • De les is veilig;
 • De les sluit aan bij de mogelijkheden van de beoefenaars van yoga;
 • De les is geëvalueerd.
Kerntaak 3.3 Organiseren van activiteiten
Werkprocessen bij kerntaak 3.3 Beheersingscriteria Resultaat
3.3.1
Begeleidt beoefenaars van yoga bij activiteiten
 • Bewaakt waarden en stelt normen;
 • Treedt op bij onveilige situaties;
 • Gaat sportief en respectvol om met alle betrokkenen;
 • Houdt zich aan de beroepscode;
 • Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie.
 • De begeleiding sluit aan bij interesse van (potentiële) beoefenaars van yoga;
 • De activiteit verloopt veilig.
3.3.2
Bereidt activiteiten voor
 • Maakt bij de organisatie gebruik van een draaiboek;
 • Houdt rekening met beschikbare middelen en materialen;
 • Zorgt dat iedereen weet wat er van hen wordt verwacht.
 • De activiteit is gereed voor uitvoering.
3.3.3
Voert uit en evalueert activiteiten
 • Draagt verantwoordelijkheid en neemt beslissingen;
 • Werkt samen met anderen;
 • Komt afspraken na;
 • Rondt activiteit af;
 • Rapporteert over de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de activiteit;
 • Vertoont voorbeeldgedrag op en rond de sportlocatie;
 • Reflecteert op eigen handelen;
 • Vraagt feedback;
 • Verwoordt eigen leerbehoeften.
 • De uitvoering van de activiteit verloopt veilig en volgens opdracht;
 • De activiteit is geëvalueerd.
Kerntaak 3.4: Aansturen van sportkader
Werkprocessen bij kerntaak 3.4 Beheersingscriteria Resultaat
3.4.1
Informeert assisterend sportkader
 • Informeert assisterend sportkader over de inhoud van de les;
 • Komt afspraken na.
 • Het assisterend sportkader is geïnformeerd.
3.4.2
Geeft opdrachten aan assisterend sportkader
 • Geeft assisterend sportkader opdrachten die bij hun taak passen.
 • Het assisterend sportkader voert gegeven opdrachten uit.
3.4.3
Begeleidt assisterend sportkader
 • Bespreekt met assisterend sportkader wat er goed ging en wat de verbeterpunten zijn;
 • Motiveert assisterend sportkader;
 • Analyseert het handelen van assisterend sportkader en neemt op basis hiervan adequate maatregelen;
 • Houdt toezicht op wijze van begeleiden van beoefenaars van yoga door assisterend sportkader;
 • Gaat sportief en respectvol om met alle betrokkenen;
 • Houdt zich aan de beroepscode;
 • Vertoont voorbeeldgedrag op en rond de sportlocatie;
 • Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie;
 • Reflecteert op het eigen handelen;
 • Vraagt feedback;
 • Verwoordt eigen leerbehoeften.
 • Het assisterend sportkader is enthousiast;
 • Het assisterend sportkader is op zijn taak berekend;
 • De opdracht is goed verlopen.
→ Algemene voorwaarden teacher trainingen